Rechtsgebieden

Strafrecht

Iedereen kan met het strafrecht in aanraking komen: als verdachte, getuige of als slachtoffer. Indien u(w familielid) verdacht wordt van een strafbaar feit, is het van belang om zo snel mogelijk bijstand van een gespecialiseerd strafrechtadvocaat in te schakelen. Als verdachte staat u immers lijnrecht tegenover een buitengewoon machtig politieapparaat, onder leiding van het openbaar ministerie. Logischerwijs is (rechts)bijstand van een gespecialiseerd strafrechtadvocaat, die enkel en alleen uw verdediging voor ogen heeft, van groot belang. Niet alleen in de fase rondom de aanhouding en het politieverhoor, maar ook in de rechtszaal en bij de voorbereiding op de behandeling van uw strafzaak.

Indien u wordt aangehouden en verhoord dan kunt u via de politie uw eigen voorkeursadvocaat laten inschakelen. Deze kosten worden dan vervolgens vergoed door de Staat. Het kan ook zijn dat u door middel van een strafbeschikking, een dagvaarding of een uitnodiging voor verhoor wordt betrokken in het strafrecht. Ook dan is het van belang om spoedig contact op te nemen om gezamenlijk uw zaak/het verhoor goed voor te bereiden. Een eerste gesprek op kantoor is altijd gratis en vrijblijvend.

Als u slachtoffer bent geworden van een (ernstig) strafbaar feit kunt u mr. Verlaan bereiken voor juridisch advies en het opmaken van een civiele schadevergoedingsvordering ter compensatie van geleden (immateriële) schade. Deze vordering wordt vervolgens in het strafproces tegen de verdachte behandeld en beoordeeld. Van groot belang is dat de vordering goed gemotiveerd en onderbouwd aan de rechtbank of het gerechtshof wordt voorgelegd, opdat er een optimaal resultaat behaald kan worden.

Jeugd(straf)recht

Onder het jeugdrecht vallen onder meer de ondertoezichtstelling en de uithuisplaatsing van minderjarigen. Dit zijn vergaande en ingrijpende maatregelen in een veelal gedwongen/gesloten setting. Juist wanneer het om minderjarigen gaat, is het van belang dat u gespecialiseerde rechtsbijstand ontvangt. Mr. Verlaan heeft daartoe de specialisatieopleiding ‘Jeugd(straf)recht’ aan de Universiteit Utrecht gevolgd en staat regelmatig minderjarigen en/of ouders bij in bovenstaande zaken.

Daarnaast komt het voor dat minderjarigen in aanraking komen met de politie. In die gevallen is het wellicht nog belangrijker dat er snel gespecialiseerde rechtsbijstand wordt ingeschakeld. De impact van een aanhouding resp. opsluiting is bij een minderjarige dikwijls vele malen groter dan bij volwassenen. Adequaat optreden is derhalve noodzakelijk om de tijd die de minderjarige in een politiecel moet doorbrengen, tot een minimum te beperken. Indien nodig, kunt u mr. Verlaan om die reden 7 dagen per week mobiel bereiken.