Advocaat

 Biografie

Mr. M.J.C. (Maarten) Verlaan studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en specialiseerde zich in 2005 in het strafrecht. Vervolgens studeerde mr. Verlaan Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en doorliep hij tegelijkertijd verschillende strafrechtelijke stages, onder andere bij Ausma De Jong Advocaten te Utrecht.

In maart 2008 startte hij zijn loopbaan in de advocatuur op de strafrechtsectie van Schneider & Van Dalsum Advocaten te Amsterdam. Aldaar hield hij zich zowel bezig met omvangrijke fraudedossiers, waaronder de Vastgoedfraudezaak (Klimop-zaak), als met reguliere strafzaken.

Vanaf eind 2012 is mr. Verlaan verbonden geweest aan Brink Attorneys te Amsterdam, alwaar hij zijn praktijk in de strafrechtelijke advocatuur heeft voortgezet en uitgebreid.

Op 1 maart 2015 heeft mr. Verlaan zijn eigen advocatenkantoor opgericht, waardoor hij cliënten nog beter en directer van gespecialiseerde rechtsbijstand kan voorzien. Mr. Verlaan behandelt alle soorten strafzaken, waaronder vermogens-, drugs-, gewelds-, fraude- en zedendelicten alsmede kwesties waarbij een (verlenging van de) TBS- of PIJ-maatregel wordt gevorderd.

Bovendien kan mr. Verlaan u(w kind) voorzien van professionele rechtsbijstand in kwesties waarbij aan de rechtbank een ondertoezichtstelling en/of een uithuisplaatsing wordt verzocht. Mr. Verlaan heeft daartoe de specialisatieopleiding ‘Jeugd(straf)recht’ aan het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht met goed gevolg afgerond en is lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA).

Voorts heeft mr. Verlaan de specialisatie ‘Slachtoffer- en Letselzaken’ gevolgd en staat hij, naast verdachten, ook geregeld slachtoffers en nabestaanden bij in strafzaken.

Mr. Verlaan onderscheidt zich door zijn gedegen kennis van het straf(proces)recht en door zijn toegankelijkheid voor en betrokkenheid bij zijn cliënten. Mr. Verlaan heeft de Specialisatieopleiding Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht gevolgd en is thans lid van de specialistenvereniging voor strafrechtadvocaten, de NVSA.

Mr. Verlaan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

•⁠ ⁠Strafrecht

Deze registratie verplicht hem, volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten, (minimaal) tien opleidingspunten per kalenderjaar op dit rechtsgebied te behalen.

Aangesloten bij

Lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA)

 

Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)

 

Lid van de Vereniging van Jeugdrechtadvocaten Amsterdam (JRAA)

 

Publicaties

Artikel ‘Wordt Vervolgd?‘, Nederlands Juristenblad (2008, afl. 42, pdf)