Kosten

Mr. Verlaan staat cliënten bij op basis van een vooraf afgesproken uurtarief, een vaste prijsafspraak of op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (‘pro deo’).

Uurtarief  – Vaste prijsafspraak

Tijdens het eerste (gratis) gesprek worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt maken over het te hanteren uurtarief. Mr. Verlaan brengt geen kantoorkosten in rekening. Ook is het mogelijk om voor een modernere variant dan het uurtarief te kiezen, te weten de vaste prijsafspraak. De hoogte hiervan is uiteraard afhankelijk van de aard, het belang en het spoedeisende karakter van de zaak. Minderjarigen krijgen overigens (vrijwel) altijd alle kosten voor een advocaat vergoed. Dit betekent dat mr. Verlaan minderjarigen kosteloos kan bijstaan.

Gesubsidieerde rechtsbijstand (‘pro deo’)

Mocht er sprake zijn van onvoldoende financiële draagkracht dan worden uw belangen (op gelijke wijze!) behartigd op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. In dat geval zal er voor u een toevoeging worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). De RvR beoordeelt (meestal binnen een week) aan de hand van uw financiële gegevens of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand en, zo ja, welke eenmalige eigen bijdrage er door u dient te worden voldaan. U kunt uiteraard vrijblijvend contact opnemen om u hierover te laten informeren.

Bankgegevens

Verlaan – Strafrechtadvocaat
Bankrekeningnummer: NL93INGB0006782332
KvK-nummer: 62629190
BTW-nummer: NL002275401B07

Stichting Beheer Derdengelden Verlaan – Strafrechtadvocaat
Bankrekeningnummer: NL18INGB0006836062
KvK-nummer: 62687972